Advokatbistand(+47) 21 37 80 00
 
 
 
 
 
 
 • Sykdom i ferien kan nå gi rett til ny utsatt feire

  Syk i ferien? Nå kommer det endringer i reglene om rett til utsatt ferie!

  Det er første dag i ferien, og du kjenner feberen og hodepinen komme sigende. Noen timer senere skjønner du at det bare er å utsette hytteturen, og krype under dynen for å pleie influensaen. Er dette virkelig ferie? Eller kan du kreve ny ferie for den tiden du er syk under «ferien»?

   
 • Datalagringsdirektivet er ulovlig i følge ny dom fra EU-domstolen

  Datalagringsdirektivet er ulovlig i følge ny dom fra EU-domstolen

  I en oppsiktsvekkende ny dom i dag har EU-domstolen slått fast at datalagringsdirektivet (DLD) er ugyldig. Direktivet fra 2006 medfører etter EU-domstolens syn et omfattende og svært alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatliv og beskyttelse av personopplysninger, samtidig som direktivet ikke er begrenset til det som er strengt nødvendig.

   
 •  
 • Elektronisk tinglysing

  Elektronisk tinglysing

  Elektronisk tinglysing kan gi store tids og kostnadsbesparelser. Så langt har imidlertid digitaliseringen ikke kommet så langt, noe som både har en teknisk og lovmessig side. Regjeringen melder nå at den vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet og automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Derfor foreslås endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover.

   
 • 10 tips ved forhandling av sluttpakke

  10 tips ved forhandling av sluttpakke

  Sluttpakker har lenge vært et effektivt og populært virkemiddel i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold. I denne artikkelen vil du lære de viktigste tinge man bør huske ved forhandling av en sluttavtale

   
 •  
 • Færre vielser, skilsmisser og separasjoner i 2013

  Færre vielser, skilsmisser og separasjoner i 2013

  Statistikken for 2013 viser at det var nedgang både i antall nye ekteskap, separasjoner og skilsmisser.

   
 • Klassisk Bentley fikk lakkskader for 134.000 i selvvaskeanlegget på Statoil

  Klassisk Bentley fikk lakkskader for 134.000 i selvvaskeanlegget på Statoil

  En veteranbilentusiast fra Stavanger vasket sin Bentley Mark VI 1952-modell i selvvaskeanlegget på Statoil. Allerede etter forvasken var katastrofen et faktum: lakken fikk stygge merker, og bilen måtte omlakkeres for 134.000 kr. Han gikk da til søksmål med krav om erstatning.

   
 •  
 • Fullmakter – en introduksjon

  Fullmakter – en introduksjon

  Fullmakter har stor praktisk betydning, både for private og i næringslivet. Men når foreligger det juridisk sett en gyldig fullmakt? Og hvordan kan en fullmakt utformes?

   
 • Høyesterett avklarer kjøpers instruksjonsrett over kjøpesummen på meglers konto

  Høyesterett avklarer kjøpers instruksjonsrett over kjøpesummen på meglers konto

  Spørsmålet for Høyesterett var om selger kunne nekte kjøper å overta boligen når kjøper under overtakelsesforretningen varslet at de ville instruere megler til å deponere en betydelig del av kjøpesummen som allerede var overført til meglers klientkonto.

   
 •  
 • Foto: Stortinget

  Aage Thor Falkanger innstilt som ny sivilombudsmann

  Sivilombudsmannen er stortingets tillitsmann og skal sikre at den enkelte borger ikke utsettes for urett av offentlige myndigheter (staten, fylkeskommuner eller kommuner). Litt enkelt sagt er sivilombudsmannen en vakthund anskaffet […]

   
 
 
 

Kontakt advokat

Navn

Epost

Telefon

Hva gjelder saken?

 

Annonse: