Posts by Anne Tingstad

Anne Hazeland Tingstad arbeider spesialisert med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, barnevern og arverett, samt som bistandsadvokat i straffesaker. Tingstad arbeider også med saker om barnebortføring, psykisk helsevern og arbeidsrett.

 
 • Barnefordeling: Er 50/50 på barnas bekostning?

  Barnefordeling: Er 50/50 på barnas bekostning?

  50-50 løsninger blir stadig vanligere ved barnefordeling. Hva ligger i disse løsningene og er de til barnets beste?

   
 • Sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker

  Sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker

  De sakkyndige psykologene har stor innflytelse på prosessen og utfallet i barnefordelingssaker. I denne artikkelen deler den erfarne barnefordelingsadvokaten Anne Tingstad sine erfaringer og beste råd i forbindelse med sakkyndige i saker om barnefordeling.

   
 •  
 • Hvorfor skal du opprette en ektepakt?

  Hvorfor skal du opprette en ektepakt?

  Ektepakter skaper forutsigbarhet og ryddighet ved en eventuell skilsmisse. Her gis en kort oversikt over ektepakter: Kort sagt hva, hvorfor og hvordan få i stand en ektepakt?  

   
 • 8 gode råd ved skilsmisse

  8 gode råd ved skilsmisse

  En skilsmisse er ofte en tung og belastende prosess. Det er mange ting å tenke på, og noen beslutninger kan få store og uopprettelige konsekvenser. De økonomiske disposisjonene kan enten […]

   
 •  
 • Saksgangen i en barnefordelingssak

  Saksgangen i en barnefordelingssak

  Barnefordelingssaker kan være belastende for foreldrene, samtidig som en vellykket barnefordelingsprosess kan være oppklarende og bidra til å danne et positivt grunnlag for barnets videre oppvekst. I denne artikkelen gir vi […]