Advokatbistand(+47) 21 37 80 00
 

Posts by Hans Peter Sverdup

Sverdrup er advokat og partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Han har særlig kompetanse på selskapsrett, skatterett, insolvens og pengekravsrett, eiendomsrett samt generasjonsskifte.