Print Friendly, PDF & Email

Fra 1. mai 2015 er det påbudt med redningsvest for alle som som er ombord i fritidsbåter under åtte meter når båten er i fart.

Lovbestemmelsen finner vi i ny paragraf i Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven), som lyder

§ 23 a. Bruk av egnet flyteutstyr om bord
I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.
Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.

 

Trenger du å komplettere beholdningen av redningsvester? Det er lett å finne leverandører på nettet. Selv anbefaler jeg leverandøren Seatronic for alt som har mer båtliv å gjøre.

Advokat Eivind Arntsen er redaktør for nettsiden Juridisk ABC, og leder podcasten med samme navn, Advokat Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål og generell tvisteløsning. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo.

Advokat Eivind Arntsen – who has written posts on JuridiskABC –.