Print Friendly, PDF & Email
Juridisk ABCJuridisk ABC AS har som formål å forklare sentrale rettslige spørsmål på en lettfattelig måte.

Jurdidisk ABC består både av kursvirksomhet, podcast, og denne nettsiden som fokuserer på fagområder som er relevante for både næringsdrivende og privatpersoner. Nettsidene ble etablert i 2009.

På Juridisk ABC finner du følgende hovedtyper av innhold:

  • Generelle artikler om juridiske temaer
  • Ny rettspraksis, der utvalgte dommer forklares på en forståelig måte
  • Lengre guider som gir grundig innføring i et emne
  • Nyheter innen områder som er relevant
  • Oppdateringer på nye lover og regler
  • Andre nyheter som har relevans i forhold til næringsdrivende og privatpersoners rettigheter


Juridisk ABC er utviklet av advokat Eivind Arntsen. Arntsen har i en årrekke skrevet og publisert en rekke artikler innen mange ulike fagområder. Opprinnelig ble artiklene skrevet for å kunne gi klienter lett tilgang på informasjon som ofte var etterspurt. For å gjøre disse lettere tilgjengelig ble de publisert på Internet. Etterhvert viste det seg at det var et stort publikum av besøkende som hadde glede av innholdet. For å samle relevant innhold ble derfor etterhvert Juridisk ABC lansert.

Juridisk ABC ble opprinnelig påbegynt så sent som i 2009.  Nettsidene er revitalisert i 2013, med blant annet et nytt design.

Alt innhold på nettsidene, med unntak av dommer og lover som er hentet fra offentlige kilder, er underlagt opphavsrett etter åndsverkloven.

For henvendelser vedrørende nettsidene, ta kontakt med

Advokat Eivind Arntsen

epost: arntsen@dalan.no

Telefon: 930 33 669