Print Friendly, PDF & Email

Konkurranseklausuler og andre konkurransebegrensende regulerer når en arbeidsgiver kan nekte deg å ta jobb i en konkurrerende virksomhet, eller jobbe med kunder du hadde i en tidligere jobb.

Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler er eksempler på konkurransebegrensende klausuler, som legger begrensninger på arbeidstakers mulighet til å drive virksomhet i konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver. 

Mange arbeidstakere har slike klausuler i sine arbeidsavtaler, og disse klausulene har nå blitt regulert med et eget kapittel som setter begrensninger på når en arbeidsgiver kan påberope seg slike klausuler, samt arbeidstakers mulighet til å få økonomisk kompensasjon for å være underlagt konkurransebegrensninger.

Gjest i dag er advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort. Advokat Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett og prosesjons- og styreansvar, men har også bred erfaring innen andre rettsområder. Han har møterett for Høyesterett og omfattende prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og voldgift.

Sammen med kollegaer i advokatfirmaet Hjort har Alex Borch vært forfatter og redaktør på et nytt omfattende verk med tittelen Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Boken kom ut på Universitetsforlaget høsten 2016.

Velkommen til nok en spennende og nyttig juss-podcast!

 


Slik hører du podcasten:

Alternativ 1: Klikk på play på spilleren under:


2. Lytt til Juridisk ABC på iTunes

Klikk her: Juridisk ABC på iTunes –


3. Finn podcasten på Overcast (klikk lenke)


4. Las ned via Stitcher

Klikk her for å finne podcasten på STITCHER

 

Advokat Eivind Arntsen er redaktør for nettsiden Juridisk ABC, og leder podcasten med samme navn, Advokat Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål og generell tvisteløsning. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i Varder Advokatfirma i Oslo. Han nås enklest på e-post: ea@varder.no

Advokat Eivind Arntsen – who has written posts on JuridiskABC –.


 

Tags: , ,