Print Friendly, PDF & Email

NAV har anmeldt 855 personer for å ha svindlet til seg 151 millioner kroner hittil i år. Det er drøyt 200 flere anmeldelser enn på samme tid i fjor.

Mest svindel med dagpenger

Flest personer er anmeldt for svindel av dagpenger. NAV avdekket 60 prosent av sakene ved å sjekke opplysninger mot egne eller andre offentlige registre.

– De aller fleste er ærlige, og vi har et kontrollapparat for å avdekke de som svindler felleskapet. Registersamkjøring er en viktig metode for å avdekke svindel uten å mistenkeliggjøre de som mottar sin rettmessige ytelse. Kontrollarbeidet er viktig for å bevare tilliten til de gode velferdsordningene våre, sier seksjonssjef i NAV, Magne Fladby.

Stortinget har i år vedtatt en ny lov som vil gi NAV ytterligere muligheter til å samkjøre registre. 

Jukser med meldekort

Hittil i år har NAV anmeldt 525 personer for svindel av 67 millioner kroner i dagpenger, og 149 personer er anmeldt for svindel av 30 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger. For å få utbetalt disse ytelsene, skal brukerne sende meldekort til NAV hver 14. dag hvor de rapporterer antall timer de har arbeidet. Over halvparten av svindelen har skjedd fordi brukerne melder betydelig færre timer til NAV enn det de faktisk arbeider. Personene er mistenkt for svindel av gjennomsnittlig 172 000 kroner per sak. Det høyeste beløpet i disse sakene er en anmeldelse på over 800 000 kroner.

Har oppgitt for høy inntekt

NAV har anmeldt 99 personer for svindel av sykepenger for til sammen 24 millioner kroner. I halvparten av sakene er det oppgitt høyere inntekt til NAV enn den reelle arbeidsinntekten, og de anmeldte har dermed fått utbetalt for mye sykepenger. 21 personer er mistenkt for å ha arbeidet svart, mens 27 personer har hatt arbeid ved siden av sykepengene uten at dette er meldt til NAV.

De høyeste beløpene i anmeldelsene er i uføresaker. Den mest alvorlige anmeldelsen gjelder en person som er mistenkt for å ha svindlet NAV for 1,6 millioner kroner ved å ha arbeidet svart ved siden av uførepensjonen.

Denne teksten er publisert av redaksjonen i Juridisk ABC. Redaktør for nettsidene er advokat Eivind Arntsen.

JuridiskABC – who has written posts on JuridiskABC –.