Print Friendly, PDF & Email

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014.

Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent.

Les også denne artikkelen som forklarer hva grunnbeløpet er.

Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.
Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent.

Når reguleres grunnbeløpet?
Grunnbeløpet reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Økning og etterbetaling foretas av NAV normalt i juli.

Advokat Eivind Arntsen er redaktør for nettsiden Juridisk ABC, og leder podcasten med samme navn, Advokat Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål og generell tvisteløsning. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i Varder Advokatfirma i Oslo. Han nås enklest på e-post: ea@varder.no

Advokat Eivind Arntsen – who has written posts on JuridiskABC –.