Ansettelse

Ansettelse

 
 • Midlertidig ansettelse

  Nye regler om midlertidig ansettelse fra 1. juli 2015

  Midlertidige ansettelser representerer unntak fra hovedregelen om at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Fra 1.7. 2015 ble det åpnet for større adgang til å ansette midlertidig. Her får du oversikt over de nye reglene for midlertidige ansettelser.

   
 • Midlertidig ansettelse

  Midlertidig ansettelse

  Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedreglen om at alle skal ansettes i fast stilling. I denne artikkelen ser vi nærmere på når arbeidsgiver kan benytte midlertidig ansettelse.

   
 •  
 • Høyesterett med dom om midlertidig avsettelse av leger under spesialisering

  Høyesterett med dom om midlertidig avsettelse av leger under spesialisering

  Bruken av midlertidig ansettelse er strengt begrenset i arbeidsmiljøloven. En av de få situasjonen der det er lov mde midlertidig ansettelse, er ved praksisarbeide. Høyesterett har nå foretatt en vurdering […]

   
 • Midlertidig ansettelse

  Midlertidig ansettelse

  Mange bedrifter ønsker å ha ansatte for korte perioder, uten å forplikte seg til en løpende ansettelse og mulig oppsigelseskonflikt. Samtidig har vi svært strenge regler for bruk av midlertidig […]

   
 •  
 • Når foreligger det saklig grunn for oppsigelse?

  Når foreligger det saklig grunn for oppsigelse?

  En oppsigelse vil som regel ramme den som blir oppsagt hardt. Arbeidsmiljøloven stiller krav til saklig grunn for oppsigelse. Men når foreligger det saklig grunn? Når er en oppsigelse usaklig […]