Tinglysning

 
 • Elektronisk tinglysing

  Elektronisk tinglysing

  Elektronisk tinglysing kan gi store tids og kostnadsbesparelser. Så langt har imidlertid digitaliseringen ikke kommet så langt, noe som både har en teknisk og lovmessig side. Regjeringen melder nå at den vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet og automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Derfor foreslås endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover.

   
 • Tinglysningsgebyret redusert fra 1.1. 2014

  Tinglysningsgebyret redusert fra 1.1. 2014

  Ved tinglysning av skjøter eller dokumenter betales det tinglysningsgebyr, som beregnes pr dokument som tinglyses. I tillegg til tinglysningsgebyret betales det dokumentavgift på 2,5 % av omsetningsverdien ved overføring av hjemmel […]

   
 •