Barnefordeling

Barnefordeling – eller begrepet «foreldetvister» som departementet nå har innført for å markere at barn ikke kan «deles» – handler om rammene for hvordan barna skal ha det etter et foreldrene går fra hverandre.

Hovedfokuset i barnefordelingssaker er alltid hva som er barnets beste.

I denne seksjonen finner du artikler om reglene for foreldreansvar, prosessen i barnefordelingssaker og hvordan foreldrene skal gå frem praktisk og rettslig for å sikre barnets beste.