Leksikon

 
 • Søksmålsfrist

  Søksmålsfrist er den frist en part har for å bringe en rettslig tvist inn for domstolene. Søksmålsfristen er altså enkelt og greit den tid man har på å ta ut […]

   
 • Rettsmekling

  Rettsmekling

  Rettsmekling (eller rettsmegling) brukes ofte i sivile rettstvister som et alternativ til å gjennomføre en ordinær hovedforhandling.

   
 •  
 • Arbeidsgivers styringsrett

  Arbeidsgivers styringsrett

  Arbeidsgivers styringsrett er et begrep som tradisjonelt er definert som arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. I tillegg inkluderer styringsretten arbeidsgivers rett til å ansette, samt å […]

   
 • Antitetisk tolkning

  Antitetisk tolkning

  Når man skal vurdere en lovbestemmelse, må man tolke bestemmelsen. Ved en antitetisk tolkning av en lovtekst trekker vi ut ut noe annet – som oftest det motsatte – av hva […]

   
 •