Konkurs

 
 • Statistikk for 2006-2010: Tre av ti foretak overlevde i fem år

  Statistikk for 2006-2010: Tre av ti foretak overlevde i fem år

  SSB har foretatt en analyse av overlevelse og vekst i nyetablerte foretak, der byrået har vurdert perioden 2005-2010. Konklusjonen er at 30 prosent av foretakene etablert i 2005 var fortsatt aktive […]

   
 • Konkurs

  Konkurs

  For at et selskap skal kunne gå konkurs må det være insolvent. Insolvens innebærer at selskapet har varige betalingsproblemer, og at verdien av selskapers eiendeler er lavere enn gjelden. Dersom […]

   
 •