Næringsliv

 
 • Aksjeselskap som foretaksform

  Aksjeselskap (AS) er den mest utbredte selskapsformen i Norge. AS er et selskap der eierne (aksjonærene) har betalt inn en nærmere fastsatt aksjekapital, som er fordelt på antall aksjer i […]

   
 • Konkurs

  Konkurs

  For at et selskap skal kunne gå konkurs må det være insolvent. Insolvens innebærer at selskapet har varige betalingsproblemer, og at verdien av selskapers eiendeler er lavere enn gjelden. Dersom […]

   
 •  
 • ”Due diligence” – en oversikt

  ”Due diligence” – en oversikt

  Når en bedrift selges, gjennomføres som regel en såkalt «due diligence». Et annet og norsk for due diligence er selskapsgjennomgang. Ordet beskriver at dette er en strukturert gjennomgang av selskapet, […]