Print Friendly, PDF & Email


Juridisk ABCJuridisk ABC AS har som formål å gi deg svar på vanlige juridiske spørsmål, ved å foklare reglene  på en lettfattelig måte.

Juridisk ABC består både av kursvirksomhet, podcast, og denne nettsiden som fokuserer på fagområder som vi møter i hverdagen både som næringsdrivende og privatpersoner. Nettsidene ble etablert i 2009.

På Juridisk ABC finner du blant annet:

  • Generelle artikler om juridiske temaer
  • Ny rettspraksis, der utvalgte dommer forklares på en forståelig måte
  • Lengre guider som gir grundig innføring i et emne
  • Nyheter innen områder som er relevant
  • Oppdateringer på nye lover og regler
  • Andre nyheter som har relevans i forhold til næringsdrivende og privatpersoners rettigheter


Juridisk ABC er utviklet av advokat Eivind Arntsen. Arntsen har i en årrekke skrevet og publisert en rekke artikler innen mange ulike fagområder. Opprinnelig ble artiklene skrevet for å kunne gi klienter lett tilgang på informasjon som ofte var etterspurt. For å gjøre disse lettere tilgjengelig ble de publisert på Internet. Etterhvert viste det seg at det var et stort publikum av besøkende som hadde glede av innholdet. For å samle relevant innhold ble derfor etterhvert Juridisk ABC lansert.

Alt innhold på nettsidene, med unntak av dommer og lover som er hentet fra offentlige kilder, er underlagt opphavsrett etter åndsverkloven.

For henvendelser vedrørende nettsidene, ta kontakt med

Advokat Eivind Arntsen

epost: post@juridiskabc.no

Telefon: 930 33 669