• Ferie og feriepenger

  Ferie og feriepenger

  Ferieloven skal sikre at alle arbeidstakere får faktisk arbeidsfri (feriefritid), med betaling. Samtidig er reglene om ferie og feriepenger ganske kompliserte. Det er lett å gå seg vill. I denne […]

   
 • Nedbemanning og hva vi kan lære av Posten-dommen (podcast)

  Nedbemanning og hva vi kan lære av Posten-dommen (podcast)

  I den såkalte «Posten-saken» fra 2017 kom Høyesterett med viktige avklaringer om oppsigelse ved omorganisering og nedbemanning av en virksomhet. Spørsmålet i saken var særlig om utvalgskretsen for å bestemme […]

   
 •  
 • Kjøp av nybygget bolig (podcast)

  Kjøp av nybygget bolig (podcast)

  Hvilke regler gjelder for kjøp av nybygget bolig? Hvilke krav kan kjøper stille til utbyggers leveranse av boligen? Hva må du vite om dagbøter, overtakelse, og hvilke krav som stilles […]

   
 • Mobbing og negativitet som oppsigelsesgrunn

  Mobbing og negativitet som oppsigelsesgrunn

  Mobbing og negativitet er selvsagt uønskede elementer på en arbeidsplass. Men når kan eller skal arbeidsgiver si at nok er nok? Når kan en ansatt sies opp på grunn av […]

   
 •  
 • Det er forbudt å si opp på grunn av sykdom de første 12 måneder sykdommen varer

  Oppsigelse ved sykdom

  De aller fleste av oss opplever fra tid til annen at man ikke er i stand til å gå på arbeid grunnet sykdom. Det er også stor enighet om at sykdom i seg selv som hovedregel ikke er en oppsigelsesgrunn. I denne artikkelen ser vi nærmere på reglene for oppsigelse ved sykdom.

   
 • Grunnbeløpet – folketrygdens grunnbeløp

  Grunnbeløpet – folketrygdens grunnbeløp

  Grunnbeløpet i folketrygden benyttes som et verdimål som justeres hvert år. Grunnbeløpet ble opprinnelig etablert for å ha en justerbar grunnverdi for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser. I dag har grunnbeløpet […]

   
 •  
 • Søksmålsfrist

  Søksmålsfrist er den frist en part har for å bringe en rettslig tvist inn for domstolene. Søksmålsfristen er altså enkelt og greit den tid man har på å ta ut […]

   
 • William Ury: Getting to YES – and Getting to PEACE

  William Ury: Getting to YES – and Getting to PEACE

  Like it or not, you are a negotiator Every day you negotiate, whether at home or at work. In this episode you will learn how to become a better negotiator. […]

   
 •  
 • Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

  Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

  Konkurranseklausuler og andre konkurransebegrensende regulerer når en arbeidsgiver kan nekte deg å ta jobb i en konkurrerende virksomhet, eller jobbe med kunder du hadde i en tidligere jobb.

   
 • Rettsmekling

  Rettsmekling

  Rettsmekling (eller rettsmegling) brukes ofte i sivile rettstvister som et alternativ til å gjennomføre en ordinær hovedforhandling.

   
 •