• Søksmålsfrist

  Søksmålsfrist er den frist en part har for å bringe en rettslig tvist inn for domstolene. Søksmålsfristen er altså enkelt og greit den tid man har på å ta ut […]

   
 • William Ury: Getting to YES – and Getting to PEACE

  William Ury: Getting to YES – and Getting to PEACE

  Like it or not, you are a negotiator Every day you negotiate, whether at home or at work. In this episode you will learn how to become a better negotiator. […]

   
 •  
 • Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

  Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

  Konkurranseklausuler og andre konkurransebegrensende regulerer når en arbeidsgiver kan nekte deg å ta jobb i en konkurrerende virksomhet, eller jobbe med kunder du hadde i en tidligere jobb.

   
 • Rettsmekling

  Rettsmekling

  Rettsmekling (eller rettsmegling) brukes ofte i sivile rettstvister som et alternativ til å gjennomføre en ordinær hovedforhandling.

   
 •  
 • Viltloven – hvilke lovregler gjelder på jakt?

  Viltloven – hvilke lovregler gjelder på jakt?

  Jakt er populært som aldri før, og 10 % av alle voksne nordmenn står i Jegerregisteret. Noen regler må man kunne før man legger ut på jakt, og den sentrale […]

   
 • Forhandlingsmøte ved oppsigelse

  Forhandlingsmøte ved oppsigelse

  Forhandlingsmøte etter arbeidsmiljøloven er et formelt og viktig møte som inngår som en sentral del av oppsigelsesprosessen. Etter loven er systemet at forhandlingsmøtet gjennomføres etter at en arbeidstaker har fått en […]

   
 •  
 • Ledende eller særlig uavhengig stilling – ny podcast med Nicolay Skarning

  Ledende eller særlig uavhengig stilling – ny podcast med Nicolay Skarning

  Ti prosent av norske arbeidstakere er unntatt arbeids- og overtidsreglene, enten fordi de er ledere eller anses som såkalt særlig uavhengige. For disse arbeidstakerne gjelder ikke begrensningen i arbeidsmiljøloven om […]

   
 • Personvern på arbeidsplassen

  Personvern på arbeidsplassen

  Cecilie Rønnevik lærer oss om e-postinnsyn, googling av ansatte, personalmapper og andre praktiske personalspørsmål.

   
 •  
 • Produktansvar

  Produktansvar

  Vi omgir oss med en mengde avanserte tekniske produkter, for eksempel har de fleste hjem et utall elektriske maskiner og «dippedutter». Mange av disse produktene har også potensiale til å […]

   
 • Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?

  Hvordan gjennomføres en sivil rettssak?

  Lurer du på hvordan en rettssak gjennomføres i praksis? I denne podcasten har jeg besøk av Carl Bore som har ført to av de største sakene som gikk i Høyesterett i […]

   
 •