Print Friendly, PDF & Email
Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av ny teknologi, endrede markedsforhold, og politiske vedtak. Slike endringer kan også få betydning for den enkelte virksomhet, som kanskje finner det nødvendig å bruke bruke de ansatte på andre måter.

  • Når kan arbeidsgiver pålegge den ansatte nye arbeidsoppgaver eller betingelser?
  • Hva ligger i begrepet endringsoppsigelse, og hvordan gjennomføres en endringsoppsigelse?
Arbeidsgivers styringsrett er vanligvis definert som retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Det er ikke tvil om at mindre endringer i arbeidsforholdet kan gjennomføres i kraft av styringsretten som en ensidig beslutning fra arbeidsgivers side, for eksempel tildeling av nye oppgaver, nytt kontor mv.

Jurdisk abc podcast

Men når omplasseringen eller endringene er så omfattende at endringene ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver gå frem ved hjelp av en endringsoppsigelse.
I denne podcasten snakker vi om nettopp grensene for styringsretten, og hva som ligger i en endringsoppsigelse.
Gjest i studio er advokat Nicolay Skarning, som nettopp har gitt ut boken «Permittering, nedbemanning, endringsoppsigelser og sluttpakker» på Cappelen Akademisk forlag.
Klikk på den grønne «play»knappen for å høre podcasten nå. Du kan også laste den ned via Apples podcaster eller iTunes

 

 

Advokat Eivind Arntsen er redaktør for nettsiden Juridisk ABC, og leder podcasten med samme navn, Advokat Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål og generell tvisteløsning. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i Varder Advokatfirma i Oslo. Han nås enklest på e-post: ea@varder.no

Advokat Eivind Arntsen – who has written posts on JuridiskABC –.