Post Tagged with: "Elektronisk tinglysing"

 
  • Elektronisk tinglysing

    Elektronisk tinglysing

    Elektronisk tinglysing kan gi store tids og kostnadsbesparelser. Så langt har imidlertid digitaliseringen ikke kommet så langt, noe som både har en teknisk og lovmessig side. Regjeringen melder nå at den vil legge til rette for elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet og automatisert kontroll hos tinglysingsmyndigheten. Derfor foreslås endringer i tinglysingsloven og enkelte andre lover.