Post Tagged with: "kontrakt"

 
  • Viktig Høyesterettsdom om signaturforbehold

    Viktig Høyesterettsdom om signaturforbehold

    Hva skal til for å sikre seg at man ikke blir bundet til en avtale før den er underskrevet? Tidligere praksis fra Høyesterett viser at man kan bli bundet av en avtale før den faktisk er signert. Men hva hvis den ene part har tatt uttrykkelig forbehold om signatur?Står et signaturforbehold seg rettslig?