Print Friendly, PDF & Email

På dette webinaret skal du lære om hvordan du håndterer ansatte som ikke presterer. Du får kunnskap om jussen som gjelder, i tillegg til at jeg deler av min erfaring fra å ha jobbet med langt over tusen arbeidstvister gjennom mange år som arbeidsrettsadvokat.

Som tittelen sier vil webinaret vil ha to hovedtemaer:

– Først snakker vi om lovlig og effektiv oppfølging for å få den ansatte til å fungere. 
– Deretter ser vi på når du kan si opp en ansatt på grunn av mangelfulle prestasjoner. 

Noen av temaene vi skal snakke om er: 
– Hva kjennetegner en ansatt som ikke presterer? 
– 5 ulike måter å følge opp en ansatt som ikke presterer, inkludert bruk av strukturerte oppfølgingsplaner 
– Hvilke tre elementer er nødvendige for å lykkes med en oppsigelsesprosess?
– Bruk av advarsler – og er det krav om å gi en advarsel før du kan gå til oppsigelse? 
– Hva sier Høyesterett om terskelen for å gå til oppsigelse? 
– Hva er god saksbehandling ved oppsigelse?

Medlemmer i «Arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige får» tilgang på reprise, kursdokumentasjon, samt en mal for oppfølging av ansatte som ikke presterer som forventet. Hvis du ikke er medlem kan du melde deg inn her: www.juridiskabc.no/hr

Dette blir et webinar på ca. 1,5 time – fullstappet med verdifull informasjon og praktiske råd.

Meld deg på her

Denne teksten er publisert av redaksjonen i Juridisk ABC. Redaktør for nettsidene er advokat Eivind Arntsen.

JuridiskABC – who has written posts on JuridiskABC –.